17 Haziran 2015 Çarşamba

Truva Savaşı, Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk ve AnunnakilerTruva Savaşı, Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk ve Anunnakiler

Bunlar arasında nasıl bir ortak ilişki var görelim:

Sümer’den Akkad’a, Kenan’a, Elam’a; oradan Asur, Babil, Hurri ve Hitit’e geçen yazılı bilgiler Yunanistan’a kadar ilerlerken birçok kulaktan dolma bilgi ve gerçekdışı yaklaşımla dolmuştur. Yunan Mitolojisi bu yüzden gerçeklerden uzaktır. Doğru bilgiye ulaşmak için tabletlerden yararlanmak en doğrusu olacaktır. Bu sayede çok karışık ve olağandışı hikâyenin satır aralarındaki doğru bilgiler ortaya çıkacaktır. Bu yaklaşımla yaptığım araştırmalara göre Zeus’un kimliğini Sümer’in Enlil’i; Poseidon’un kimliğini ise Enki olarak belirlenmiş bulunmaktayım. 1-2-3. Nesil Sümer tanrılarının Yunan tanrılarındaki karşılığı tarafımdan şöyle teşhis edilmiştir:

Zeus : Enlil

Poseidon: Enki

Apollon: Ninurta

Ares: Sin

Afrodit: İnanna

Hera: Ninlil

Athena: Ninsun

Hermes: Thot

Tanrılar ve Truva Savaşındaki Rolleri

Truva Savaşı esasen Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserlerinden bilinmektedir ama bahsi yalnızca bunlarda geçmez. En romantik sunaşlardan biridir; “Bin gemiye yelken açtıran aşk” ın hikâyesi olarak bilinir: söz konusu gemiler, Truvalı bir prens tarafından kaçırılan güzel Helen’i kurtarıp geri getirmek üzere Yunanistan’dan Anadolu kıyılarına yelken açmışlardı. Savaş çıktığı sırada Kral Priam’ın idaresinde olan Truva, Anadolu’daki en büyük ve zengin yerleşim yerlerinden biriydi. Çanakkale Boğazı’nın hemen karşı yakasına kurulu olan Truva şehri Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin büyük kısmını kontrol ediyordu.
Yunan destanı Kypria’ya göre: Sayısız insan kabilesinin, sinesi derin Dünya’nın yüzeyine yük oldukları bir zaman vardı. Zeus bunu gördü, onlara acayip büyük bilgeliğiyle Dünya’nın yükünü hafifletmeye karar verdi. Böylece, ölümler sayesinde insan ırkında bir boşluk oluşturabilmek amacıyla Truva Savaşı’nda büyük çatışmalara neden oldu.

Enlil’in buna benzer planlarına Gılgamış Metni, Atra Hasis Metni gibi birçok antik metinde sıkça rastlamaktayız. Burada da insan popülasyonunun dengede kalmasını savaşlarla sağlamak gibi bir strateji izlediğini görüyoruz.

Bakalım nasıl gelişiyor bundan sonraki süreç. Aklında bu olan Zeus, Olimpos tanrılarını ve tanrıçalarını bir şölene davet edip Hera, Athena ve Afrodit arasında hangisinin en güzel olduğuna dair bir tartışmanın çıkmasına yol açtı. Bundan sonrasını Sümerceye çevirerek anlatacağım:

Enlil, eşi Ninlil, kızı Ninsun ve torunu İnanna arasındaki rekabeti bilerek onları kızdırmayı seçmiştir. Sümer Metinlerinde Ninlil çok fazla gündemde olmasa da İnanna ve Ninsun arasındaki rekabet pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. İnanna, Ninmah(Hathor) emekliye ayrıldıktan sonra Dünya’daki en güçlü kadın olmuş ve On ikiler meclisine girmiştir. Ninsun ise bu meclise girememiş ancak İnanna ile sürekli bir mücadele içinde olmuştur. Bu mücadele Gılgamış Destanında açıkça görülmektedir. Ninsun, Gılgamış’ın annesidir. İnanna ise Gılgamış ile birliktelik istemiştir. Ninsun’un verdiği direktiflere uyan Gılgamış, İnanna’yı kabul etmemiştir.

Şimdi ise aralarındaki rekabeti kızıştıran Enlil olmuştur. Enlil sonra jüri olarak Kaz Dağı yakınlarında sürülerini otlatan Truvalı Paris’i seçmiştir. Paris bu üç kadından hangisini seçerse o en güzel kadın olacaktır. Onun tarafından seçilmek isteyen her bir anunnaki seçilmeleri halinde Paris’e bir ödül vermeyi vaat etmişlerdir. Sonuçta Paris, kendisine Yunanistan’ın en güzel kadınının aşkını vaat eden İnanna’yı seçmiştir.

İnanna Priam’ın oğlu Paris’e güzel Helen’i vaat etmişti ancak bu evliliği gerçekleştirmek üzere giden Paris büyük bir sürprizle karşılaştı. Helen çoktan Sparta Kralı Menelaus’la evlenmişti. Buna rağmen Girit’e gitmiş olan Menaleus’un yokluğundan istifade eden Paris, Helen’i ve Sparta’nın hazinelerinini büyük bir kısmını da kaçırarak yola çıktı. Helen ile Paris Truva’da evlendi.

Menaleus Sparta’ya dönüp olanları öğrenince bir ordu ile Truva’ya doğru yola çıktı. Bu ordunun komutanlığını kardeşi AGAMEMNON yapıyordu. Yunan kahramanların arasında en önde geleni AŞİL’di. Aşil bir anunnaki - insan evliliğinden doğan bir melezdi. Truva tarafının başkahramanı ise Paris’in abisi HEKTOR’du.

Çatışmalar önce görüşmelerle ardından Truva’nın kuşatılmasıyla başladı. Bir şu tarafın bir bu tarafın üstünlüğü ile bazen çarpışmalara ara verilerek bazen de çeşitli kahramanlar arasında göğüs göğüse mücadeleler şeklinde birkaç yıl boyunca sürdü. Bu çarpışmaların en hüzünlü sahnesini Truva filminde Aşil’in Hektor’u öldürdüğü sahneden hatırlarız. Neden bilinmez filmi izleyen tüm arkadaşlarım Hektor’a içsel üzülmüştü. Aslında olan AŞİL Yunanistan’ı temsil ediyordu, HEKTOR ise Anadolu’yu. AŞİL, HEKTOR’U öldürdüğünde tarihe büyük bir iz bırakmıştı.

Çatışmalar devam ederken anunnakiler bir şu tarafa bir bu tarafa yardım ettiler, çarpışmaları kızıştırdılar, çarpışmaların sürmesini teşvik etmek için geceleri uçan araçlarından göğü aydınlattılar veya beğendikleri bir kahramanı ölümün pençeleri arasından çekip çıkardılar. Anunnakiler zamanla kendileri de savaşa girmeye başladılar, ta ki Enlil onlara durmalarını emredene dek.

Kadim Truva şehrinin şu anda en üst kısmında yer alan kalıntılarının bulunduğu yerden o dönemde deniz görülebiliyordu. Truva’yı destekleyen İnanna gibi anunnakiler işte tam orada AŞİL’i boğmaya kalkışmışlardı. Güneydoğu yönündeki Kaz Dağında ise Enlil uzay gemisini parketmiş savaşı izliyordu. Ninurta’nın Truva’ya yardım etmek için geldiği Bozcaada dürbünle seçilebiliyordu.

Sonra İnanna’ya büyük bir öfke duyan Ninsun bir hileye başvurdu. Yunanlar Ninsun’un yardımıyla bir at yaparak bu atın içinde Truva’ya sızabildiler. O gece attan çıkan askerlerin Truva’nın kapılarını Yunanlara açmasıyla Atatürk’ün Kurtuluş Savaşından binlerce yıl önce Yunanlar Anadolu’yu işgal etti. Saldırdıklarında kimseyi sağ bırakmayıp sokaklardaki, evlerdeki erkekleri, kadınları ve çocukları tek tek öldürüp şehri ateşe verdiler.

Truva Savaşı bundan yaklaşık bin yıl sonra M.Ö. dördüncü yüzyılda Pers ordularını yenilgiye uğratmak, Hindistan’a dek tüm Asya topraklarını ve Mısır’ı fethetmek üzere 15 000 kişilik ordusuyla Yunanistan’dan çıkan Büyük İskender’in tarih kayıtlarında da yazılmaktadır. İskender ordusuyla Çanakkale Boğazını geçerek Truva’ya ulaşmış ve ilk iş olarak Ninsun’un Tapınağına gitmişti. Sonra AŞİL’in mezarına bir çelenk bırakmıştı. Ninsun Aşil’e hamilik eden anunnakiydi. İskender şehrin ünlü kralı Priam’a da biat etmeyi unutmadı. Orada 1000 davar kurban etti.

Ondan 1750 yıl sonra ise Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferinden döndükten sonra Çanakkale’ye geldi ve atını Truva’ya doğru sürdü. Orada “HEKTOR’un öcünü aldım.” dedi. Kimse o dönemde anlayamadı bunu belki ama gün gelip 1. Dünya savaşında yenildiğimizde Fatih’in sözleri kendini doğruladı. Mondros Ateşkes Antlaşması AGAMEMNON adlı gemide imzalandı. Batı HEKTOR’un öcünü alan Fatih’e cevabı böyle veriyordu. AGAMEMNON Truva Savaşında yer alan Yunan Başkomutanıydı bildiğiniz gibi.

1922 de ise Başkumandanlık Meydan Savaşını kazanan Atatürk Fatih ile aynı sözleri söylemiştir: “HEKTOR’un öcünü aldım… “

Şu an da kim Hektor kim Aşil adına çalışıyor, kim Truva atı olabilir? Bunu da engin hayal gücünüze bırakıyorum.

Gök Türk

8 yorum:

 1. TRUVALILAR TÜRK DEĞİLDİLER. ONLAR BATI ANADOLUDAKİ YERLEŞİK HALKLARDAN OLUŞMAKTAYDILAR ,HOMEROSA GÖRE PLASGLAR KENTİN KURUCULARI İDİ.
  ANADOLUNUN TÜRKLERLE BÜYÜK ÖLÇEKTE BULUŞMASI MS1071 YILINA TAKABÜL EDER.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1071 den çok öncedir türklerin anadoluya gelişleri.öyle 1071 e kadar kapıda bekleyip de birdenbire topluca içeri girmediler elbette..bir çok türk kavimi uzun zaman önce anadoluya girmiş ve Anadolu halkı ile karımış idi.ancak "hektor-aşil" çekişmesi özünde Asyalılık-Avrupalılık kavgasının bir nevi başlangıcını temsil eder..

   Sil
  2. Biraz daha fazla okumalisiniz

   Sil
 2. Bir zamanlar büyük bir uygarlık kurmuş bir ülkenin, tufan, seylap suları altında kalmasının ardından kurtulan bir grup insan Mezopotamya bölgesinde karaya çıkarak bugün Sümerliler olarak bildiğimiz uygarlığı kurmuşlardır Tufandan kurtulan bu uygarlık, batan kıtadan getirdikleri bilgi birikimini, ilkel imkanlar kullanarak, madenlerin işlenmesi,saban, kazma, tekerlek, yazı, sulama sistemleri ve sulamaya dayalı tarım, barajlar, çömlekçi çarkı, altmışlık sayı sistemi ile bugün kullandığımız saat, ay ve yıl gibi bir anda ortaya çıkan icatlarla ortaya dökmüşlerdir. Aritmetik, geometri, astronomi, çarpma, bölme, dairenin 360 eşit parçaya bölünmesi Sümerliler döneminden günümüze kadar kullanılan bilimsel kavramlardır. Bu uygarlık, daha sonra Anadolu’ ya göç ederek, Troyalılar, Lydia’ lılar, Lykia’ lılar, Hititler gibi Anadolu halklarını oluşturan Ön Türklerdir. Yüzlerce yıl Anadolu topraklarında yaşayan bu halklar, M.Ö. 1200 yıllarındaki Yunan ve Dor istilası sonucu Anadolu’dan kovulmuşlardır. (Bkz Troya Savaşı) Bu halkların bir kısmı, Orta Asya’ da, yüzyıllar boyunca göçebe hayatı yaşamışlar, bir kısmı Avrupa üzerinden geçerek baltık ülkelerine yerleşmişler (Vikingler;İsveçliler, Finliler, Macarlar, Bulgarlar, ), bir kısmı deniz yolu ile İtalya kıyılarına yanaşmış (Etrüskler), bir kısmı Bering Boğazı aracılığı ile kıta değiştirmişlerdir. (Amerika yerlileri)

  YanıtlaSil
 3. Tüm dünyanın Yunan Mitolojisi dediği Troya savaşı ve savaş sonrası destanlardan söz eden mitoloji, öz be öz Anadolu ve Türk mitolojisidir. Dünyadaki okullarda ders olarak okutulan "Yunan Mitolojisi" dedikleri Anadolu ve Türk mitolojisi, yalan tarih yazan batı tarafından, bu coğrafyanın sahipleri olan bizleri cahil bırakmak amacıyla uzak tutulmaktadır. Troyalılar, Hititler, Likyalılar, Lidyalılar ve bunların ataları olan Sümerler Türktür. Homeros' un İlyada ve Odessia' sının asıl kaynağının Sümerler olduğunu ve Sümerlerin de Türk oldukları gerçeklerini göz önüne alındığında Türklerin tarihteki rolünün ne kadar kıymetli olduğu daha da iyi anlaşılmaktadır. Sümerlerin Türk olduklarını iddia edenler, Samuel Noah Kramer, Muazzez İlmiye Çığ, Azra Erhat ve Halikanas Balıkçısı Cevat Şakir gibi ünlü isimler olduklarını görebilirsiniz. Rahmetli Ord. Prof. Oğuz Reha Türkkan' ın deniz yolu ile Troyalıların izlerini Kuzey ve Güney Amerika dedikleri kıtalara taşır.

  YanıtlaSil
 4. Troyalıların kurduğu Roma zamanla genişleyerek Yunanlıları yenmiş, Troya'nın intikamı alınmıştır. Oysa Roma İmparatorluğu doğuya kayıp Konstantinopolis'i başkent yaptıktan sonra Yunanlaşmış ve iktidar yeniden Yunanlılara geçmiştir. (Romalılar Lydia kökenlidir. Lydia’ lılar ise Türktür.)

  Bu defa ise Asya' nın derinliklerinde sığınmış ve yüzlerce yıl göçebe hayatı yaşadıktan sonra yeniden Anadolu’ ya dönüş yapan ve kendilerine Selçuklu Türkü adını veren başka bir Troyalı grup, geri dönerek Malazgirt’ te ikinci intikamı almıştır.

  İstanbul'un fethinden önce 1437 yılının sonunda gelen İspanyol gezginci Katalan Pero Tafur bu yorumun son Bizanslılar arasında yerleşmiş olduğunu görür. Burada herkesin ağzında olan bir sözü not ediyor: "Türkler Troya'nın intikamını alacaktır."

  Böyle bir yorum ise, Fatih'in tarihçisi Kritovulos' a göre, padişah tarafindan da benimsenmiştir. 1462 yılında Midilli'yi kuşatmaya giden II. Mehmed, Troya' da durup Homeros'ta adı geçen kahramanların mezarlarını aramış ve şöyle demiştir:

  “Tanrı, yıllarca sonra olsa bile, bu kentin ve bunda yaşayanların intikamını bana nasip etmiştir. Eskiden bu kenti yıkan Yunanlıların, Makedonyalıların, Tesalyalıların, Moralıların çocukları, sayemde, uzun yıllar geçtikten sonra, biz Asyalılara karşı o dönemde ve ondan sonra da sık sık yaptıkları haksızlıklardan dolayı hak ettikleri cezayı bulmuşlardır.”

  İki yüz yıldan beri Venedik ile İstanbul arasında dolaşan bu söylentinin Fatih Sultan Mehmed' in kulaklarına kadar gelmesi ve onun tarafından da benimsenmesi doğaldır. Kendisi de gençliğinden beri bu kültürü tanımış ve kahramanlarından biri olmak istemiştir. Troya'yı ziyaret ettiği dönemde kütüphanesi için İlyada'nın Yunanca bir kopyasını yaptırmış, ertesi yıl, kendisi ile İstanbul'da görüşen Floransalı Benedetto Dei'ye, "aynı zamanda İskender ve Kserkses,Kartacalı Hannibal ve Afrikalı Scipion, Pyrhus ve bugüne kadar gelip geçmiş binlerce hükümdar" gücünde olmak istediğini anlatmıştı.

  YanıtlaSil
 5. Troya’ nın öcünü aldığını söyleyen bir başka büyük kumandan ise Mustafa Kemal’ dir. Azra Erhat’ ın Ecce Homo-İşte İnsan adlı kitabında Gazi’ nin Çanakkale zaferinden sonra bizzat bu sözü söylediğine şahit olanlardan söz eder Erhat. (Homeros (Gül ile söyleşi)-Azra Erhat Cem Yayınevi 1976 Sahife 51-52) Sabahattin Eyüboğlu 16 yy Fransız düşünürü Montaigne çevirilerini Türkçeleştirirken Montaigne’in şöyle bir parçasını aktarır: Türklerin padişahı İkinci Mehmed, Papa İkinci Pius’a şunları yazmış: “İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundan geliyoruz. Yunanlılardan Hektor’un öcünü almak benim kadar, onlara da düşer; oysa onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar.”

  YanıtlaSil
 6. Mantıklı,tutarlı ve değerli bir bilgi. Teşekkürler.

  YanıtlaSil