31 Mart 2013 Pazar

Kadim Şehirler - 4 : Baalbek (Lübnan)




Lübnan'ın Beka Vadisinde yer alan bu kadim şehir 1984 te UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Bu şehri bir Fenike Şehri olarak nitelendiren bilim dünyası 20 metreden daha uzun 800 ton ağırlığındaki tek sütun taşların nasıl kesildiği ve taşınıp monte edildiği sorularını görmezden gelmektedir.


Sümer Metinlerinin keşfiyle birlikte bu şehrin Fenikelilerden çok daha öncesinde var olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Peki Sümer zamanlarında bu şehir hangi amaçla inşa edilmişti? Kim inşa etmişti? Bu teknolojiye sahip insanlar kimlerdi?


Baalbek Şehrinin 1,5 km yakınındaki bir taş ocağından kesilip taşınmaya hazır hale getirilen fakat bir nedenden dolayı     tapınağa taşınamamış bir sütun görüyorsunuz.


Taş ocağından kesilerek tapınakta kullanılmış bir taş sütun görüyorsunuz.


Bizlere göre ise Baalbek Şehri kadim zamanda dünyamıza gelen Annuakilerin bir uzay platformuydu. Aşağıdaki Fenike Sikkesinde taş platformun üstündeki şey son derece canlı bir şekilde betimlenmiştir. Bu geniş taş platform hala mevcuttur.


İniş Platformunun dayanak noktasını Ağrı Dağı olarak seçen Annuakiler 30. kuzey paraleline 45 derecelik açıyla uzanan bir iniş yolu çizmişlerdi. Uzay Limanı ise Sina Yarımadasının ortasındaki düzlükte, düşey çizgilerin 30. paraleli kestiği yerde inşa edilmişti. İniş koridorunun güneyi doğu uzunda Musa Dağıyla iki kutsal tepesi bulunuyordu. Eş uzaklıktaki kuzeybatı ucunda ise düz bir plato uzanıyordu. Sonradan iki yapay dağ yani Mısır Piramitlerinin yapılmasıyla iniş koridoru tamamlanmış oluyordu. Daha küçük olan üçüncü piramit ise test amaçlı yapılmıştı. Sfenks'in yüzü ise Sina Yarımdasındaki Uzay Limanına bakmaktaydı.


BK: Baalbek, GZ: Gize, SP: Sina Uzay Limanı JM: Kudüs




Sina Yarımadasındaki Uzay Limanı MÖ. 2023 te yok edildiğinden beri yukarıdaki düzlük belirgin şekilde görünmektedir. Bölgedeki bu yok oluşun yaydığı radyasyonun etkileri bugün bile fark edilmektedir.


İstanbul Arkeoloji Müzesinde Yer Alan Bir Annuaki


Gılgamış'ın Baalbek ziyaretinin resmedildiği bir tablo...





Hiç yorum yok:

Yorum Gönder