21 Temmuz 2018 Cumartesi

Yakup Peygamberin Harran'daki Kuyusu


Yaradılış Kitabında Yakup Peygamberin Harran'a geldiği ve kuyunun başında sonradan evleneceği Rahel ve Lea ile karşılaştığı anlatılır:

"Yakup Paddan-Aram'a Varıyor

BÖLÜM 29

Yar.29: 1 Yakup yoluna devam ederek doğu halklarının ülkesine vardı.

Yar.29: 2 Kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanıbaşında üç davar sürüsüyatıyordu. Sürülere o kuyudan su verilirdi. Kuyunun ağzında büyükbir taş vardı.

Yar.29: 3 Bütün sürüler oraya toplanınca, çobanlar kuyunun ağzındakitaşı yuvarlar, davarlarını suvardıktan sonra taşı yine yerine,kuyunun ağzına koyarlardı.

Yar.29: 4 Yakup çobanlara, "Kardeşler, nerelisiniz?" diye sordu.Çobanlar, "Harranlı'yız" diye yanıtladılar.

Yar.29: 5 Yakup, "Nahor'un torunu Lavan'ı tanıyor musunuz?" diyesordu. "Tanıyoruz" dediler.

Yar.29: 6 Yakup, "İyi midir?" diye sordu."İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor."

Yar.29: 7 Yakup, "Akşama daha çok var" dedi, "Sürülerin toplanma vaktideğil. Davarlarınızı suvarın, götürüp otlatın."

Yar.29: 8 Çobanlar, "Bütün sürüler toplanmadan, kuyunun ağzındaki taşıyuvarlamadan olmaz" dediler, "Ancak o zaman davarları suvarabiliriz."

Yar.29: 9 Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının davarlarınıgetirdi. Rahel çobanlık yapıyordu.

Yar.29: 10 Yakup dayısı Lavan'ın kızı Rahel'i ve davarları görünce,gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarını suvardı.

Yar.29: 11 Rahel'i öperek hıçkıra hıçkıra ağladı.

Yar.29: 12 Rahel'e baba tarafından akraba olduklarını, Rebeka'nın oğluolduğunu anlattı. Rahel koşup babasına haber verdi.

Yar.29: 13 Lavan, yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca, onu karşılamayakoştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan'a anlattı.

Yar.29: 14 Lavan, "Sen benim etim, kemiğimsin" dedi."


Viamaris Turizm ve Göktürk Ramu​ ile birlikte Göbeklitepe, SİN TAPINAĞI, SOĞMATAR Köyü, HARRAN, Yakup’un Kuyusu, Urfa Müzesi ve Halfeti gezisi 10-11 Kasımda. Şimdiden yerinizi ayırtın.

10-11 Kasım Göbeklitepe-Halfeti gezisi ile ilgili bilgi ve kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder