11 Ocak 2012 Çarşamba

Kur’an’da Boyutlar ve Zamanötesi YolculukKuran’da Dünya Dışı Yaşam

Kur’an’da Boyutlar ve Zamanötesi Yolculuk

Kur’an’da Boyut, Zaman ve Yıldız geçitleri
Bing Bang gerçekleştiğinde zaman sıfırın artı ve eksi yönünde doğru iki yönlü akmaya başlamıştır. Birisi “Ol” diğeri “Öl” yönüdür. Bu iki yön bir daireyi tamamlamak zorundadır. Bu daire tamamlandığında kıyamet dediğimiz olgu gerçekleşecektir. Aslında Allah katında her şey olup bitmiştir. O yüzden Allah “Kıyamet koptu.” Buyuruyor. Allah’a göre kıyamet kopmuştur ancak zaman boyutuna hapsedilmiş bizler, henüz o zamana ulaşmış değiliz.
Paralel evrenler gereği bizim evrenimizin yaşı 20 milyar yıl ise, sıfır noktasının ötesinde de eksi 20 milyar yıl yaşında bir evren mevcuttur. İki evren arasındaki zaman dilimi 40 milyar yıldır. Hâlbuki ikisi de aynı uzayda aynı yerdedir fakat araya zaman duvarı girmiştir. İki evren arasındaki mesafe 40 milyar yıl olduğu halde yıldız geçitleriyle aralarında bir saniyenin altında bir sürede geçiş mümkündür. Yani bir defter sayfasını toplu iğneyle delip arkadaki sayfaya geçmek gibi düşünebiliriz bunu. Paralel evrenler arasındaki geçişler yıldız geçitlerinden özel izinlerle yapılmaktadır. Hz Peygamberimizde Miraç’ta Yıldız Geçitlerinden geçmiştir. Nitekim her geçidin girişinde ondan geçiş ruhsatı olup olmadığı sorulmuştur ve Cebrail’e “Men maak(Yanındaki kimdir?)” denmiştir. Çünkü normal olarak maddi bir beden yıldız geçidinden geçerken yok olabilmektedir. Ancak onun sırrını bilenler ve izinli olanlar o geçitlerden rahatça geçebilmektedirler. İnsanın bedeniyle Ahiret’e intikal edeceğinin sırrı da burada gizlidir.
Paralel Evrenler
Maddi evrenden bildiğimiz pozitif beyaz evren katlarından sayısız paralel evrenler oluşmuştur. Bunun tersine birde anti madde ya da negatif soyut evrenler olduğunu düşünürsek bunlarında negatif paralel evrenleri olmalıdır. Paralel negatif ve pozitif, madde ve anti madde evrenleri kara delikler birbirine bağlamaktadır. Yıldız Geçidi denen mekân boyutu da diyebiliriz buna. Eğer kara delikler olmasaydı sonsuza kadar diğer evrenlerden haberimiz olmayacaktı. Ayette geçen “Allah iki doğunun da iki batınında Rabbidir” sözleriyle “Âlemlerin Rabbi” bu hakikati anlatır. Böylece Allah var olan bütün evrenlerin kendi kudreti altında olduğunu hatırlatır. Beyaz evrendeki doğu, siyah evrendeki batı olmaktadır. Bu paralel evrenleri biz üst üste konmuş levhalar olarak algılarız. Bu evrenleri birbirine bağlayan tüneller ise yukarıda söylediğimiz yıldız geçitleridir.
Bizim evrenimiz üç mekân üzerine kuruludur. Yıldız geçitleri ise dördüncü mekândır. Sürüngenlerin gözleri iki yanda olduğu halde derinlik duygusunu anlayamazlar. Her şeyi sinema perdesi gibi üst üste yapışık görürler. Başka canlılar derinliği görebilirler ama onlar da zamanı algılayamazlar. Dört boyutu birden(en, boy, derinlik ve zaman) algılayabilen sadece insan zihnidir. Sürüngenler derinliği nasıl algılayamıyorsa bizlerde Yıldız Geçitlerini algılayamıyoruz. Bu yıldız geçitleri bizim bir üst boyuta geçmemizi sağladığı gibi, üst boyutta yaşayan varlıklarında bizim boyutumuza geçmesini sağlamaktadır. Bu geçitler zaman sürecini ortadan kaldırmaktadır. Bilindiği gibi rüyalarda bizim bildiğimiz zaman mefhumu yoktur. Aynı anda sayısız mekânda sayısız olayı yaşayabilmekteyiz. Dolayısıyla tek yönlü zaman şeridiyle ancak milyarlarca ışık yılı bir sürede kat edebileceğimiz bir yolu Yıldız Geçitleri vasıtasıyla bir anda geçebilme imkânına sahibiz.
FENOMEN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder